2013. szeptember 24., kedd

Gábor: Vakon


- Uram, az érzékelők közeledő hajót jeleznek!
- Baráti vagy ellenséges?
- Nem tudom megítélni, a központi mag nem tudja beazonosítani a méret és az energiaszint alapján...
- Gépház, kellenek az érzékelők!
Powell hadnagy azonban nem válaszolt a belső kommunikációs rendszereken, mivel a legutolsó támadás azt is használhatatlanná tette. Jenkins kapitány halántékán izzadságcsepp húzott hosszú nyomvonalat, majd a kormányos mellé lépett, aki a halványan pislákoló kijelzőn próbált használható információt kinyerni.
- Kitérő manőver, teljes sebességgel!
A kormányos betáplálta a megfelelő koordinátákat, és a hajó lomha mozdulattal fordult el az ismeretlen jármű elől. A manőverező hajtóművek ionizált gázai jobbra terelték a súlytalanságban tehetetlen hajót, s az éles irányváltás mozgásra bírta a hídon levált válaszpanelek törmelékét. Egy orvosi tiszt aprót felszisszent, amikor a váratlan kilengésnek hála csontba adta be a fájdalmat csillapítani hivatott gyógyszer, újabb fájdalmat okozva az égési sérülésektől szenvedő tisztnek. Az érzékelőkért felelős tudományos tiszt újra megpróbálta munkára bírni a letapogató eszközöket, de azok néhány elmosódott értéken kívül nem tudtak tiszta képet adni a rendszerben található másik hajóról.
- Uram, az ismeretlen hajó elfogó pályára állt...
- Még mindig nem tudjuk barát vagy ellenség?
- Nem Uram, a rendszerek még mindig nem adnak tiszta képet.
- Akkor lőjjenek egy rohadt lyukat a válaszfalba, látni akarom, mivel van dolgunk!
A kapitány kiáltó hangja megrázta a hídon szolgálókat, leginkább a kormányost, akinek ez a bevetés volt az első éles helyzetet az Akadémiáról való kikerülése óta. Idegességét nem akarta kimutatni, így inkább a félig működésképtelen konzolja felé fordult, belemélyedve a számok és ábrák kusza halmazába.
- Lizzard, még mindig nem válaszolnak a hívásunkra?
- Nem Uram, vagy nem tudnak, vagy nem akarnak válaszolni...
- Uram, az érzékelők szerint élesítették a fegyvereiket!
- Pajzsot fel, fegyvereket célra! Tűz!
- Várjon!
- Mire?
- Az érzékelők... Most azt jelzik, hogy a fegyverrendszerek ki vannak kapcsolva.
- Ne szórakozzon velem Tobias, pontos adatokat akarok, így nem tudom ezt a hajót vezetni!
- Uram, én csak azt tudom mondani, amit az érzékelők jeleznek. Egy pillanatra élesítve láttam a fegyvereiket, de most újra offline módban vannak.
- Rendben! A pajzs marad, a fegyvereket kapcsolja ki...
Kézzel fogható volt az idegesség a hídon, amin az iménti közjáték sem segített. Jenkins kapitány a tudományos tiszt mellé lépett, s próbált okosabb lenni Garennél, aki mindent megtett, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a rendszerekből. Újraindított, újrakalibrált, de a letapogatók nem adtak tisztább képet a környezetükről. Csak annyit sikerült elérnie, hogy a belső szenzorok adatai kitisztuljanak, hogy legalább a kárfelmérést segítsék.
- Uram, most jönnek be az első adatok a károkról... Létfenntartás rendben, a mesterséges gravitáció a hetedik és a nyolcadik szinteket kivéve működőképes, áramellátás mindenhol megoldott...
- A páncélzatot, a pajzsokat és a fegyvereket mondja!
- Pajzsok negyven százalékon, pár lövést még kibírnak, de utána biztosan leválnak. A hátsó fegyverrendszerek megsemmisültek, az oldalsó és elülső ütegek még működnek... A páncélzat aktív, de repedések vannak a negyedik és ötödik szint között, az űrkompállomás ajtaja pedig kiszakadt.
A kapitány értékelte az adatokat, amit hallott, majd átgondolva a helyzetet hozott döntést.
- A belső kommunikáció még mindig halott?
- Igen, Uram.
- Nem baj. Berin, öltözzön be egy szkafanderbe, és menjen a hatodik szintre. Menjen az űrkompokhoz, és jelentse milyen hajót lát... Kormányos, forduljon úgy, hogy az állomásról látni lehessen a hajót, és növelje a sebességet, hogy ne tudjanak elénk vágni.
- Igen, Uram. - Berin altiszt és a kormányos egyszerre válaszoltak a kapitánynak, majd mindketten végrehajtották a parancsot. Lizzard és Berin kipróbálták a szkafander mikrofonját, de az képtelen volt a kétirányú kommunikációra, így abban egyeztek meg, hogy a biztonsági altiszt lemegy az állomásra, majd amilyen gyorsan csak tud, visszatér a fontos információval.
- Garen, folyamatosan próbálja az érzékelőket, látni akarok végre...
- Igen, Uram, megteszek minden tőlem telhetőt, de a...
- Csak csinálja!
Jenkins kapitány idegesen járkált fel és alá a hídon, figyelve az alatta szolgáló tiszteket. Többségük fiatal volt, nagyon fiatal, éppen az akadémiáról kerültek szolgálatba, de jelenlétük a háborúban szükséges volt. Az ellenség bár nem sokkal, de technológiailag fejlettebb volt náluk, amit a rengeteg elesett katona és csillaghajó is jelzett. A Föld gazdasága képes volt újra kitermelni az elveszett hajókat, de tapasztalt legénység egyik járműre sem került. Így maradtak a kadétok, az altisztek és a fiatal hadnagyok, amik bár mennyiségben elegendőek voltak, minőségben nem tudták pótolni a harcedzett veteránok felkészültségét.
- Uram, a hajó újra élesíti fegyverrendszereit!
- Ismét csak szellemképeket vadászunk?
- Nem... Nem tudom.
- Hol van már Berin?
- A belső érzékelők szerint még két szint, és az űrkompoknál van...
- Nekem most kell az az információ!
- Tudom Uram, de...
- Mit de? Mit lát?
- Semmit...
- Hogy érti, hogy semmit?
- A hajó eltűnt... Az előbb még itt volt, de most nem látom!
- Nem lehet, hogy valami zavarómezővel gátolják a letapogatást?
- Nem tudom megállapítani. Az érzékelők képe elmosódott...
- Kormányos, tartsa az irányt, ha mégis ott vannak valahol, tudni akarom, Berin mit lát!
- Igen, Uram!
A kapitány ekkor veszítette el a bizalmát a hajóban, s ha ez megtörténik, az nem jelenthet sok jót a legénységnek. Tehetetlenül állt a káosz közepén, minden bizodalmát egy szkafanderbe öltöztetett altisztbe vetette, s csak várni tudott, hogy végre megtudja, ellenséges vagy baráti hajó követi őket. Tekintete a híd legénységét pásztázta, figyelte azok munkáját, megfeszített tempójú törekvését. Aztán mintha feladta volna, leült a kapitányi székbe, és a szemcsés kivetítőt nézte, onnan remélve a megváltást hozó jelentést.
- Uram, a hajó újra feltűnt... Sebessége változatlan és még mindig követ minket.
- Fegyverei?
- Nem látok tisztán, nem tudom megítélni...
Jenkins sóhajjal nyugtázta az újabb jelentést, majd hátradőlt székébe, s a felső válaszfalakat figyelte üveges tekintettel. Gyűlölte a helyzetet, s ha tudott volna tenni ellene, menekült volna, itthagyta volna az egészet. A legénység beszélgetését hallgatva értesült arról, hogy Berin visszaindult az állomásról, így már csak percekre volt attól, hogy a kétely bizonyosság legyen.
- Kapit... itt Powell hadn... sike... a kommu... a gépház és a...
- Powell, hallom, de a csatorna nagyon szaggatott. Csináljon vele valamit!
- Jobb vagy rosszabb?
- Most tisztán hallom! Jelentést kérek a hajó állapotáról!
- A reaktor ép, nincs szivárgás, de az energiaellátás akadozik minden szinten. Egymás után újraindítjuk a rendszereket, de amíg a kondenzátorok nem töltenek fel, addig nagyon lassú a folyamat...
- Koncentráljon az érzékelőkre, az legyen a legfontosabb!
- Igyekszem Uram, de a torpedó szétvetette a szupravezető hálózat egy részét, amíg azt nem javítjuk meg, addig az érzékelőket sem tudjuk újraindítani...
- És a belső kommunikáció? Van egy emberem szkafanderben a hatos és az első szint között, beszélnem kell vele.
- A kommunikációt csak részlegesen sikerült helyreállítani, dolgozunk még rajta, de a gépház legénységének felét elvitte egy plazmarobbanás, a többiek meg nagyon lassan tudnak haladni a létfenntartó hibája miatt...
- Tegyenek meg mindent, és jelentsék, ha van valami.
- Igen, Uram!
Végre egy jó hír, gondolta Jenkins, de öröme mégsem volt olyan önfeledt. Bár a gépház üzemel, és a legénység mindent megtesz a rendszerek újraindításáért, a hibás érzékelők miatt nem tud dönteni a másik hajó ügyében. Újra Garenre nézett, aki semmi bíztatóval nem tudott szolgálni, csak azt tudta ismételni, amit már eddig is tudott.
- Hol jár Berin?
- Még két szint, és itt lesz... A harmadikon felmondták a szolgálatot a gravigenerátorok, csak lassan tud haladni a törmelékek között.
- Az a lényeg, hogy közeledik.
- Igen, Uram.
Jenkins felállt a székéből, és a kommunikációs tiszthez lépett, aki fejrázással jelentett, hogy még mindig süket a rádió. A nemleges válasz azonban egy pillanat alatt abbamaradt, amikor a háttérzajt megtörte egy ismétlődő minta: három rövid, három hosszú és újra három rövid jelzés.
- S.O.S.
- Igen, Uram. Úgy tűnik a hajtómű mágneses védőpajzsát torzítják, hogy jeleket küldjenek a háttérzajon keresztül.
- Garen, mi is megtudjuk ezt csinálni?
- Valószínűleg igen, de ezzel csökkenne a hajtómű teljesítménye, és utolérnének minket...
- Maga szerint az ellenség ismeri a morzekódot?
- Nem tudhatjuk.
- Csinálja...
- Mi legyen az üzenet?
- Marco...
- Nem gondolja komolyan?
- Ha az válaszolják, hogy Polo, akkor tudjuk, hogy a Valdez. Ha valami mást, akkor célra tarts, és tűz...
- Igen, Uram!
Garen módosította a hajtómű pajzsait, majd hosszú és rövid kopogtatásokkal küldte el üzenetét az őket követő hajónak. Hosszú óráknak tűnt a várakozás minden másodperce, és a türelmetlenség csak tovább fokozta az idegességüket. Jenkins úgy érezte, hogy csinálnia kell valamit, amíg a válasz meg nem érkezik, így ujjait tördelve topogott a kommunikációs tiszt mellett.
- Polo!
- Ismételje meg!
- A hajó azt válaszolta, hogy Polo!
- Uram, nem alapozhatja erre a hajó besorolását...
- Mit gondol, az ellenség ezt a gyerekjátékot is ismeri?
- Nem tudjuk, hogy az ellenség milyen információkat tud rólunk, és milyeneket nem.
- Nekem ennyi elég...
- Uram?!
- Garen, fejezze be... A Valdez válaszolt, nekem ennyi elég...
A híd légzsilipe ekkor nyílt, és Berin jelent meg a két ajtószárny között. Lihegve kapkodta a levegőt, s hogy magára találjon, a kommunikációs tiszt konzoljában kapaszkodott meg. Jenkinst eltérítette ez a szándékától, de csak addig, amíg az altiszt meg nem szólalt.
- A Valdez...
- Ugye megmondtam... - a kapitány a tudományos tisztre nézett, majd a kormányos felé fordult. - Állítsa le a hajtóműveket, a pajzsokat pedig vonják vissza. Bevárjuk őket...
- Nem … Uram … nem... - Berin még mindig lihegett, szavait alig lehetett érteni a szkafander nyitott rostélya mögül. - A Valdez … megsemmisült! Egy … egy tarini cirkáló van mögöttünk...
- Micsoda?
- Egy tarini cirkáló, Uram!
- Kapitány, itt a gépház. Az érzékelők teljes kapacitáson! - amint Powell bejelentkezett, a híd hatalmas képernyőjén megjelent az ellenséges cirkáló, aminek lézerfegyverei teljesen feltöltve várták a tarini kapitány tűzparancsát.
- Ezt jól megcsináltad, te fasz! - Garen hangja volt az utolsó bejegyzés, amit a Lancester fekete doboza rögzített, mely a hajó elpusztulása után várta, hogy egy földi mentőakció megtalálja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése